Submenu

Stakeholders introductie

Een aquathermieproject kent vele deelnemers en belanghebbenden. In dit hoofdstuk lees je wie er meedoen, wat hun rollen en belangen zijn en hoe je bewoners kunt bereiken.

Voor een succesvol aquathermieproject is er draagvlak nodig. Zo heb je ketenpartners nodig om het project mee te ontwikkelen en te realiseren. Ook (lokale) overheden, waterbeheerders en financiers spelen een belangrijke rol. Een aquathermieproject in de gebouwde omgeving is bovendien niet mogelijk zonder bewoners die willen deelnemen.

Projecten met zoveel verschillende betrokkenen kunnen alleen slagen als er een gemeenschappelijk doel is en alle betrokken partijen zich hiervoor willen inzetten. Dit vraagt om vertrouwen in elkaar en in de samenwerking. Daar is openheid tussen de organisaties en tussen de betrokken personen voor nodig. Maak daarom afspraken over de interne besluitvormingslijnen en over een intern escalatiemodel voor conflictsituaties. Hiermee borg je het project op bestuurlijk en uitvoerend niveau bij personen die een langetermijnvisie hebben en geloven in het concept.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen