Submenu

Financieel: Risico-overwegingen

Aquathermieprojecten die erg complex zijn, zijn door de grote risico’s nog niet aantrekkelijk voor een marktpartij. De opbrengsten wegen dan onvoldoende op tegen deze risico’s.

Wat ook meespeelt, is dat er tot nu toe weinig grote aquathermieprojecten zijn. Daardoor is er nog onvoldoende kennis over de werking en het gebruik. Na meer succesvolle aquathermieprojecten lukt het beter om de risico’s in te schatten.

Overheden springen soms bij met financiële middelen of door risico’s af te dekken. Dat doen ze bijvoorbeeld als maatschappelijke belangen van het project niet in geld zijn uit te drukken, zoals wijken aardgasvrij maken.

Hieronder volgen een paar aandachtspunten voor de risico’s van aquathermie.

Risicokosten

Het beheersen van risico’s kost geld. Als de verwachte risico’s echt ontstaan, kosten ze ook geld. Andersom kunnen ze ook geld opleveren als de situatie positief uitvalt. Als publieke partijen risico’s niet verwerken in de prijs, kunnen er wel kosten zijn als het risico zich voordoet . Een voorbeeld is een warmte- en koudenetwerk waarin een gemeente deels investeert en het risico op een tekort aan nieuwe aansluitingen op zich neemt. Als de wijk niet tot ontwikkeling komt, heeft het aanleggen van het netwerk al veel geld gekost, zonder dat er opbrengsten zijn door de afname van warmte. Misschien moet de gemeente dan een schadevergoeding betalen aan de ontwikkelaar.

Risicotoewijzing

De partner die de warmtepomp(en) beheert, heeft invloed op het goed functioneren daarvan. Dat gebeurt met monitoring en regulier onderhoud. Als een andere partner dit risico afdekt, heeft de beheerder geen prikkel om te monitoren en kosten te maken om de pompen optimaal te laten functioneren. De risico’s kunnen daarom het beste bij de partij liggen die ze kan beheersen.

Vollooprisico

Vollopen is de snelheid waarmee afnemers aansluiten op het net om energie af te nemen. Dan gaan ze betalen. Als onvoldoende afnemers aansluiten, zijn er te weinig inkomsten. Ketenpartners kunnen hun investeringen dan onvoldoende terugverdienen. De partners willen daarom in de ontwikkelfase zoveel mogelijk zekerheden over de afname van energie. Dit heet het beperken van het vollooprisico. Het terugverdienen van de investeringen wordt daardoor zekerder.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen