Submenu

[3]Technisch: Afnemers

Er zijn verschillende afnemers van warmte (en/of koude) uit oppervlakte-, afval- of drinkwater. Denk aan woningen of woonwijken, kantoren, winkelcentra, industrie en datacenters. In dit hoofdstuk gaan we vooral in op woningen. De informatie geldt voor alle gebouwen.

Het type warmtenet is afhankelijk van de temperatuur die geschikt is voor de woningen (zie Infrastructuur). Als er goede woningisolatie is, voldoet een lagere temperatuur van het net om de woning te verwarmen. Hoe slechter de isolatiegraad, hoe meer warmte nodig is voor comfortabele warmteniveaus. De leveringswarmte kan 50 °C of lager zijn voor goed geïsoleerde woningen. Voor matig geïsoleerde woningen is al gauw een temperatuur van 70 °C nodig. De transitie naar duurzame warmte en de isolatieopgave van woningen gaan dus samen. Er zijn in de bestaande bouw soms grote investeringen van particulieren nodig om de isolatie van hun woningen te verbeteren.

De capaciteit van de radiatoren bepaalt ook of warmtelevering met een lage temperatuur mogelijk is. Uit recent onderzoek1 blijkt dat lagetemperatuurverwarming van 55 °C ongeveer 60% van de woningen goed kan verwarmen. Hiervoor is geen extra isolatie nodig. Het is wel belangrijk dat de radiatoren en/of vloerverwarming voldoende warmte afgeven aan de woonruimtes. Voor de overige 40% van de woningen is temperatuurverhoging of betere isolatie een vereiste. Met hoge- en middentemperatuurnetten zijn minimale aanpassingen aan woningen nodig. Lagetemperatuurverwarming vraagt vaak een aparte voorziening voor warm tapwater, zoals een boiler. Die heeft namelijk minimaal 60 ⁰C warmte nodig.

Meer koude voor een goede balans

Door de steeds warmere zomers is er meer behoefte aan koude in woningen en gebouwen. Vaak wordt een (niet-duurzame) airco ingezet. Aquathermie kan wel op een duurzame manier koude leveren. Dit kan door direct koude te leveren uit bijvoorbeeld oppervlaktewater. Ook is het mogelijk de gebouwen aan te sluiten op een warmte-koudenet met warmte- en koudeopslag (WKO) als ze netto meer koude dan warmte nodig hebben. De extra koudevraag zorgt voor een betere balans van de WKO die vooral warmtevragers heeft (zie begrippen toegelicht WKO). Andere voordelen zijn dat er minder koude verloren gaat en dat de koude een waarde krijgt. Dit is gunstig voor de businesscase.

1 Bron: Field measurements on lower radiator temperatures in existing buildings - Warming Up (2022)

Afbeeldingen

Cookie-instellingen