Submenu

Technisch: Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) – gesloten systeem

De winning van warmte uit water kan met een open of een gesloten systeem gebeuren. Hieronder volgt een beschrijving van een gesloten systeem.

Bij een gesloten systeem komt er een warmtewisselaar of een leiding in het oppervlaktewater. De leiding is dan gelijk de warmtewisselaar. In een gesloten systeem komt het water in de warmtewisselaar niet in contact met het omgevingswater. Hierdoor vervuilt de installatie niet. Een nadeel van dit systeem is dat de warmte-uitwisseling minder efficiënt is. Met veel leidingen in het water neemt de warmte-uitwisseling toe.

In een gesloten TEO-systeem ontstaat er geen vervuiling in de leidingen. Toch kan er minder warmteoverdracht zijn door aangroei in de warmtewisselaar. Maak de oppervlakte van de warmtewisselaar in het ontwerp daarom voldoende groot. Doordat er geen uitwisseling van water met de omgeving is, is een andere werkvloeistof (bijvoorbeeld glycol) in het systeem mogelijk. Maatregelen zijn nodig om lekkages te voorkomen, zodat er geen werkvloeistof in het oppervlaktewater terechtkomt.

Bij gesloten TEO-systemen is voldoende stroming rond de installatie belangrijk. Het water rondom de leiding ververst dan voldoende. Bij weinig stroming kan er minder warmte-uitwisseling met het water plaatsvinden.

Bron: Ontwerphandreiking Aquathermie TEO WarmingUp (2021) p29.

Energiedamwand

Dit is een voorbeeld van een gesloten systeem met een dubbelfunctie. De damwanden vormen de scheiding tussen land en water en halen warmte uit het oppervlaktewater. Op de stalen damwand zitten collectoren. Hierdoor stroomt een vloeistof die de energie uit het oppervlakte- en grondwater haalt. In combinatie met warmtepompen zorgt deze energie voor het verwarmen of koelen van gebouwen. 

Afbeelding woning met gesloten systeem met een dubbelfunctie
Vergroot afbeelding

Bron: Energiedamwand als nieuwe energiebron, gasloos verwarmen (energie-damwanden.nl).

Afbeeldingen

Cookie-instellingen