Submenu

Technisch: Bronkeuze

Als het aquathermieproject in de oriëntatie- en verkenningsfase haalbaar lijkt, start het technisch ontwerp. Meestal werkt een technisch adviseur het ontwerp tot een bepaald detailniveau uit. Dit niveau is afhankelijk van de fase.

Meestal bestaat het proces uit een schetsontwerp, voorlopig ontwerp en definitief ontwerp. De aannemer voert het definitief ontwerp vervolgens uit, eventueel met aanvullende ontwerptaken.

Hoe het ontwerp eruit ziet, is afhankelijk van de situatie. Bij directe warmte- of koudelevering bestaat het uit een warmtewisselaar en een transportleiding. Als er al een warmte- en koudeopslag (WKO) aanwezig is, zijn er andere uitdagingen. Een ontwerp voor een groot aantal afnemers ziet er weer heel anders uit dan een ontwerp voor één afnemer.

In dit deel behandelen we de belangrijkste onderdelen van een technisch ontwerp, gekoppeld aan de rollen in de keten. Zie hiernaast de eenvoudige weergave van de keten, die ruwweg bestaat uit de bronzijde, de infrastructuur en de afnemerszijde.

Bronkeuze

Hierna volgt een beschrijving van de verschillende bronnen van aquathermie. Deze warmtebron is altijd onderdeel van een groter warmtesysteem. Leveringszekerheid is een van de belangrijkste eisen. Daarom bestaat het ontwerp van TEO, TEA en TED ook uit reserve-installaties (back-ups). Vaak zijn dit elektrische warmtepompen of ketels op duurzaam gas.

Welke bron is in de buurt van de warmtevrager? Welke bron is het makkelijkst – met de laagste kosten – te benutten? Het antwoord op deze vragen bepaalt de bronkeuze. Het is ook mogelijk om een combinatie van bronnen toe te passen in het warmtesysteem. De keuze heeft invloed op het systeemontwerp. De hogere temperaturen van TEA maken een systeem zonder WKO eerder mogelijk dan de lagere temperaturen van TEO en TED.

Afbeelding schematische weergave thema technisch
Vergroot afbeelding

Afbeeldingen

Cookie-instellingen