Submenu

Fase 2 Verkenning - Lessen uit de praktijk

De potentie voor aquathermie is groot! In theorie kan meer dan 50% van de gebouwde omgeving gebruik maken van warmte uit water, ofwel aquathermie.

Hoe start je een een aquathermieproject? Dat is best ingewikkeld. In deze handreiking is alle kennis samengebracht voor iedereen die interesse heeft in aquathermie – van initiatiefnemers tot bevoegd gezag, van waterschappen tot gemeentes en van energieleveranciers tot investeerders. Om deze brede groep van informatie te voorzien bestaat de handreiking uit drie delen:

  • Het deel basis en het deel proces leggen de basis van aquathermie uit. Wat is het en wanneer is het interessant? Hoe ziet het ontwikkelproces eruit? Waar kan ik tegenaan lopen?
  • Het deel thema's gaat in op specifieke thema’s: technisch, financieel, juridisch, organisatorisch en omgevingsspecifiek. De handreiking geeft detailinformatie en handige instrumenten.

Deze handreiking is een product van het Netwerk Aquathermie, STOWA en Warmte uit Water (Rijkswaterstaat, Alliander en de Vereniging van Nederlandse Riviergemeenten). Het gezamenlijk doel was om alle beschikbare kennis en tools over aquathermie voor iedereen toegankelijk te ontsluiten. De handreiking is ook in een PDF-bestand beschikbaar. 

Mis je nog informatie of wil je jouw praktijkervaring delen? Laat het weten via info@aquathermie.nl. Want samen zorgen we dat de handreiking up-to-date blijft!

Alle hoofdstukken:

Meld het project op tijd bij de netbeheerder om onverwachte tegenvallers te voorkomen. Door de vergunningverlener(s) vroeg te informeren, is er inbreng en een soepel vergunningsproces mogelijk.

Vroege melding bij de netbeheerder

Een technische beperking die in deze fase naar voren kan komen, is overbelasting van het net (netcongestie). Dit merkten de initiatiefnemers in Zutphen. Een ontwikkelaar van een aquathermieproject is vooral bezig met warmte, maar aquathermie heeft ook elektriciteit nodig. Misschien is netverzwaring nodig, maar die is niet van de ene op de andere dag geregeld. Dit kan invloed hebben op de ontwerpkeuze van het aquathermiesysteem. Waar kan een netverzwaring en waar niet? Bij een centrale warmtepomp gaat het maar om één netaansluiting, maar bij decentrale warmtepompen heeft misschien de hele wijk verzwaring nodig. Het is daarom verstandig om het project op tijd te melden bij de netbeheerder. Dan wordt duidelijk welke netverzwaring nodig is voor het technisch ontwerp en hoe de aanpassing past in de planning van de netbeheerder.

Vroege betrokkenheid van de vergunningverlener

Het is belangrijk de vergunningverlener tijdig te betrekken bij de ontwikkeling van een aquathermieproject. In Heeg is dit goed gegaan. Als het waterschap vroeg aanhaakt, kan het meedenken over bijvoorbeeld de inrichting van het aquathermiesysteem en de afstemming met andere bronnen. Ook is het dan mogelijk om af te stemmen op de doelen van het waterschap, zoals een betere doorstroming. In een latere fase kan de vergunningverlener alleen nog maar goed- of afkeuren in plaats van bijvoorbeeld een andere locatie voor de warmtewisselaar voor te stellen.

Voorzie de uitdagingen van gebiedsontwikkeling

STOWA analyseerde tien TEO-projecten. Daaruit blijkt dat de haalbaarheid van een TEO-project per locatie anders is. De warmtepotentie van een bron en de lokale warmtevraag hebben invloed. Ook de ruimte voor een leidingtracé door een stad en de bodemgeschiktheid voor een WKO bepalen de haalbaarheid. Vaak wordt te makkelijk over TEO gedacht. In de praktijk komen initiatiefnemers veel complexe uitdagingen tegen. Denk bij gebiedsontwikkeling aan het doorkruisen van kades of keringen. Of denk aan het aanleggen van warmtenetten door een historisch stadscentrum.

Kennisontwikkeling in stappen

Energiecoöperatie ZutphenEnergie is een van de initiatiefnemers van het aquathermieproject Helbergen in Zutphen. Betrokkenen vertelden dat ze veel tijd nodig hadden om de techniek te begrijpen. Besef dat begrip van het concept in de beginfase van het project voldoende is. Accepteer dat technische details pas later duidelijk worden. De kennis groeit mee met de vervolgstappen en de verdere uitwerking van de businesscase. Schakel voor de verdere technische uitwerkingen de juiste experts in.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.