Submenu

Fase 1 - Oriëntatie

De potentie voor aquathermie is groot! In theorie kan meer dan 50% van de gebouwde omgeving gebruik maken van warmte uit water, ofwel aquathermie.

Hoe start je een een aquathermieproject? Dat is best ingewikkeld. In deze handreiking is alle kennis samengebracht voor iedereen die interesse heeft in aquathermie – van initiatiefnemers tot bevoegd gezag, van waterschappen tot gemeentes en van energieleveranciers tot investeerders. Om deze brede groep van informatie te voorzien bestaat de handreiking uit drie delen:

 • Het deel basis en het deel proces leggen de basis van aquathermie uit. Wat is het en wanneer is het interessant? Hoe ziet het ontwikkelproces eruit? Waar kan ik tegenaan lopen?
 • Het deel thema's gaat in op specifieke thema’s: technisch, financieel, juridisch, organisatorisch en omgevingsspecifiek. De handreiking geeft detailinformatie en handige instrumenten.

Deze handreiking is een product van het Netwerk Aquathermie, STOWA en Warmte uit Water (Rijkswaterstaat, Alliander en de Vereniging van Nederlandse Riviergemeenten). Het gezamenlijk doel was om alle beschikbare kennis en tools over aquathermie voor iedereen toegankelijk te ontsluiten. De handreiking is ook in een PDF-bestand beschikbaar. 

Mis je nog informatie of wil je jouw praktijkervaring delen? Laat het weten via info@aquathermie.nl. Want samen zorgen we dat de handreiking up-to-date blijft!

Alle hoofdstukken:

Het doel van deze fase is om te verkennen of aquathermie kansrijk is.

Resultaat

Aan het einde van de oriëntatie zijn er:

 • een eerste inschatting van de kansen voor aquathermie;
 • een ruwe inschatting van de investeringen en opbrengsten van een aquathermieproject.

Invulling

De initiatiefnemer voert een oriëntatiescan uit als hij de kennis zelf in huis heeft. Eventueel helpen (technische) experts om in te schatten of aquathermie op de gekozen locatie mogelijk is. Ook kan een vergelijking plaatsvinden met andere oplossingen. Dit hangt af van de aanleiding om aquathermie te bekijken. Als het doel is om een wijk aardgasvrij te maken, wordt aquathermie al in deze fase vergeleken met luchtwarmte of geothermie. Als het doel is om te toetsen of oppervlaktewater als warmtebron mogelijk is, wordt er pas later naar alternatieven gekeken. In deze fase gaat het vooral om een snelle beoordeling van aquathermie en om een vergelijking van oplossingen. Dit gebeurt voordat andere partijen deelnemen en voordat en tijd en geld worden geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling.

De volgende onderzoeksvragen zijn relevant:

 • Is er voldoende vraag op deze locatie?
  Is er in het gebied behoefte aan een duurzame warmte-oplossing? Deze behoefte staat bijvoorbeeld in de Transitievisie Warmte van de gemeente. De vraag kan ook komen van bewoners of lokale bedrijven die een wijk zonder aardgas willen of een wijk met een duurzaam warmteaanbod.
   
 • Zijn er voldoende mogelijkheden aan vraagzijde?
  Is de isolatie goed genoeg om met het warmteaanbod voldoende warmte te bieden? Is er ruimte om installaties als een warmtepomp in de woningen en in de wijk te plaatsen?
   
 • Zijn de omstandigheden aan aanbodzijde gunstig op deze locatie?
  Denk bijvoorbeeld aan:
  • TEO – Is er voldoende open water in de buurt? Is dit stilstaand of stromend water? Is er een gemaal in de buurt? Zijn er beperkingen vanuit het waterbeheer vanwege effecten op de ecologie? Is er ruimte voor een WKO?
  • TEA – Zijn er werkzaamheden aan de riolering gepland? Bij TEA kan een geplande rioolrenovatie een goed moment zijn om de mogelijke warmtebenutting te onderzoeken. Het combineren van TEA met de renovatie kan namelijk kosten besparen. Zijn er beperkingen, bijvoorbeeld door eisen aan het te zuiveren water van de rioolwaterzuivering?
  • TED Zijn er beperkingen, bijvoorbeeld door eisen van drinkwaterbedrijven? Is er gepland onderhoud in de openbare ruimte?
    
 • Pakt de eerste financiële inschatting gunstig uit ten opzichte van alternatieven?
  Wat zijn de kosten en opbrengsten van andere duurzame warmteoplossingen, zoals individuele warmtepompen of een WKO? De eerste scan laat zien of aquathermie financieel interessant is. De afstand tussen bron en afnemer maakt bijvoorbeeld al snel duidelijk of een project haalbaar is. Transportleidingen zijn namelijk duur en transport van warmte over lange afstanden zorgt voor warmteverliezen. In deel C gaan we verder in op de haalbaarheid van aquathermie.
   
 • Zijn de stakeholders in beeld?
  Start met een overzicht van de rollen die nodig zijn en van de omgevingspartners die er zijn. Wie kunnen bijdragen? Wie profiteren? Wie hebben er eventueel last van? Analyseer met een stakeholderanalyse welke invloed partijen hebben en welke belangen. Verken alvast of de belangrijkste partijen – met invloed en gezag –willen deelnemen. Als het aquathermieproject betrekking heeft op een woonwijk, is de mening van de bewoners belangrijk. Denk alvast na over hoe je bewoners kunt betrekken bij het project. In een latere fase zullen ze daardoor positief staan tegenover de gekozen oplossing.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.