Submenu

Fase 1 - Oriëntatie

Het doel van deze fase is om te verkennen of aquathermie kansrijk is.

Resultaat

Aan het einde van de oriëntatie zijn er:

 • een eerste inschatting van de kansen voor aquathermie;
 • een ruwe inschatting van de investeringen en opbrengsten van een aquathermieproject.

Invulling

De initiatiefnemer voert een oriëntatiescan uit als hij de kennis zelf in huis heeft. Eventueel helpen (technische) experts om in te schatten of aquathermie op de gekozen locatie mogelijk is. Ook kan een vergelijking plaatsvinden met andere oplossingen. Dit hangt af van de aanleiding om aquathermie te bekijken. Als het doel is om een wijk aardgasvrij te maken, wordt aquathermie al in deze fase vergeleken met luchtwarmte of geothermie. Als het doel is om te toetsen of oppervlaktewater als warmtebron mogelijk is, wordt er pas later naar alternatieven gekeken. In deze fase gaat het vooral om een snelle beoordeling van aquathermie en om een vergelijking van oplossingen. Dit gebeurt voordat andere partijen deelnemen en voordat en tijd en geld worden geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling.

De volgende onderzoeksvragen zijn relevant:

 • Is er voldoende vraag op deze locatie?
  Is er in het gebied behoefte aan een duurzame warmte-oplossing? Deze behoefte staat bijvoorbeeld in de Transitievisie Warmte van de gemeente. De vraag kan ook komen van bewoners of lokale bedrijven die een wijk zonder aardgas willen of een wijk met een duurzaam warmteaanbod.
   
 • Zijn er voldoende mogelijkheden aan vraagzijde?
  Is de isolatie goed genoeg om met het warmteaanbod voldoende warmte te bieden? Is er ruimte om installaties als een warmtepomp in de woningen en in de wijk te plaatsen?
   
 • Zijn de omstandigheden aan aanbodzijde gunstig op deze locatie?
  Denk bijvoorbeeld aan:
  • TEO – Is er voldoende open water in de buurt? Is dit stilstaand of stromend water? Is er een gemaal in de buurt? Zijn er beperkingen vanuit het waterbeheer vanwege effecten op de ecologie? Is er ruimte voor een WKO?
  • TEA – Zijn er werkzaamheden aan de riolering gepland? Bij TEA kan een geplande rioolrenovatie een goed moment zijn om de mogelijke warmtebenutting te onderzoeken. Het combineren van TEA met de renovatie kan namelijk kosten besparen. Zijn er beperkingen, bijvoorbeeld door eisen aan het te zuiveren water van de rioolwaterzuivering?
  • TED Zijn er beperkingen, bijvoorbeeld door eisen van drinkwaterbedrijven? Is er gepland onderhoud in de openbare ruimte?
    
 • Pakt de eerste financiële inschatting gunstig uit ten opzichte van alternatieven?
  Wat zijn de kosten en opbrengsten van andere duurzame warmteoplossingen, zoals individuele warmtepompen of een WKO? De eerste scan laat zien of aquathermie financieel interessant is. De afstand tussen bron en afnemer maakt bijvoorbeeld al snel duidelijk of een project haalbaar is. Transportleidingen zijn namelijk duur en transport van warmte over lange afstanden zorgt voor warmteverliezen. In deel C gaan we verder in op de haalbaarheid van aquathermie.
   
 • Zijn de stakeholders in beeld?
  Start met een overzicht van de rollen die nodig zijn en van de omgevingspartners die er zijn. Wie kunnen bijdragen? Wie profiteren? Wie hebben er eventueel last van? Analyseer met een stakeholderanalyse welke invloed partijen hebben en welke belangen. Verken alvast of de belangrijkste partijen – met invloed en gezag –willen deelnemen. Als het aquathermieproject betrekking heeft op een woonwijk, is de mening van de bewoners belangrijk. Denk alvast na over hoe je bewoners kunt betrekken bij het project. In een latere fase zullen ze daardoor positief staan tegenover de gekozen oplossing.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen