Submenu

Welke rollen zijn er bij aquathermie?

Er zijn verschillende betrokkenen bij een aquathermieproject voor een grotere groep gebouwen (collectieve warmtevoorziening). Ze gaan samenwerken in een keten om een gezamenlijk doel te bereiken. Daarin hebben alle deelnemers een andere rol.

De deelnemers zijn bijvoorbeeld bewoners, woningcorporaties en andere gebouweigenaren, gemeentes, energiebedrijven, energiecoöperaties, netbeheerders en waterbeheerders.

Figuur met rollen aquathermie
Vergroot afbeelding

Naast de ketenpartners zijn ook andere partijen betrokken in het proces. Dit zijn bijvoorbeeld de beheerders van de ondergrond, financiers, ontwikkelaars, adviesbureaus, productleveranciers en toezichthouders. Deel C van de handreiking gaat uitgebreider in op de rolverdeling.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen