Submenu

TEO met en zonder WKO

Een combinatie van TEO met een warmte- en koudeopslag (WKO) is mogelijk, maar dit hoeft niet. Zonder WKO halen we de warmte en koude rechtstreeks uit het oppervlaktewater.

In de winter is de hoeveelheid warmte beperkt, omdat de temperatuur van het oppervlaktewater dan ook laag is. Als het water bevriest, is er zelfs nauwelijks warmteopbrengst. De warmtepomp moet dan harder werken om de gewenste temperatuur te bereiken. Dit kost meer elektriciteit. In de zomer kan het oppervlaktewater rechtstreeks zorgen voor koeling. Dit gebeurt in de industrie al heel lang.

Directe koude kunnen we ook uit diepe plassen halen. Onder in de plas is de temperatuur van het water lager dan aan de oppervlakte. Directe koudewinning gebeurt al bij kantoren en goed ge√Įsoleerde woningen die in de zomer een grote koudevraag hebben, bijvoorbeeld de Houthavens in Amsterdam. Het gevolg van directe koeling is dat in de zomer warmte als restproduct terechtkomt in het oppervlaktewater. Deze opwarming is over het algemeen ongunstig voor de waterkwaliteit en de ecologie. Zie voor meer uitleg "Ecologische effecten".

Open en gesloten systemen

TEO kent open en gesloten systemen. Bij een open systeem wordt het (gefilterde) oppervlaktewater de installatie ingepompt om bij de warmtewisselaar te komen. Bij een gesloten systeem ligt de warmtewisselaar, bijvoorbeeld in de vorm van een buis, in het oppervlaktewater. Deze twee systemen hebben verschillende aandachtspunten in techniek en invloed op het waterecosysteem. Lees hierover meer in de bij Techniek en Impact op de omgeving.

Figuur 3: Schematische weergave van TEO zonder WKO in de winter:

Figuur: Schematische weergave van TEO zonder WKO in de winter.

Bron: Ontwerphandreiking Aquathermie TEO - WarmingUP (2021)
 

Figuur 4: Schematische weergave van TEO met een collectieve warmtepomp:

Figuur 4: Schematische weergave van TEO met een collectieve warmtepomp.

Bron: Conceptadvies SDE++ 2022, Energie uit water

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen