Submenu

Begrippen toegelicht: warmtepomp en warmtenet

Warmtepomp en warmtenet uitgelegd.

Warmtepomp

Aquathermie is een lagetemperatuurbron. Een warmtepomp is nodig om de temperatuur te verhogen en huizen en gebouwen te verwarmen. Dit kan gebeuren met een collectieve warmtepomp of met een warmtepomp per gebouw.

Warmtepompen zijn geschikt voor verschillende warmtesystemen om de temperatuur van warmte uit de buitenlucht, de bodem of het water te verhogen. Hierdoor stijgt de temperatuur van bijvoorbeeld 20 ⁰C naar 40 ⁰C of zelfs 70 ⁰C. Het is eigenlijk een omgekeerde koelkast: waar een koelkast de warmte afvoert, haalt een warmtepomp de warmte juist naar binnen.

Het systeem werkt met elektriciteit. Een warmtepomp op water kan gemiddeld 3 tot 5 kWh warmte leveren met 1 kWh elektriciteit. Dit is onder andere afhankelijk van de temperatuursprong die de warmtepomp moet maken. Deze verhouding heet de ‘Coefficient of Performance’ (COP).

Warmtenet

Een warmtenet is een infrastructurele voorziening van twee buizen. Het heet ook wel stadsverwarming of blokverwarming. De ene buis transporteert warm water en levert die af aan woningen en gebouwen. De andere buis is de retourleiding die het afgekoelde water terugvoert naar het warmteoverdrachtstation. Daar begint het proces opnieuw.

De warmte die het net transporteert, kan van verschillende bronnen komen, zoals aquathermie, geothermie en/of restwarmte. Een warmtenet bestaat uit een hoofdtransportleiding (backbone) en distributienetten. De hoofdtransportleiding transporteert de warmte over langere afstanden naar grote afnemers en distributienetten. Distributienetten zijn de aftakkingen die de warmte naar de huizen en gebouwen in een wijk transporteren.

Warmtenetten zijn er in verschillende varianten:

  • hogetemperatuurnetten (HT) met aflevertemperaturen van boven de circa 75 oC;
  • middentemperatuurnetten (MT) met aflevertemperaturen van circa 55 oC tot 75 oC;
  • lagetemperatuurnetten (LT) met aflevertemperaturen van circa 30 oC tot 55 oC;
  • zeerlagetemperatuurnetten (ZLT, ook wel ‘bronnet’) met aflevertemperaturen van circa 10 oC tot 30 oC.

 

Figuur 1: Schematische weergave van een warmtenet: van bron tot afnemer met verschillende aftakkingen

Figuur: Schematische weergave van een warmtenet: van bron tot afnemer met verschillende aftakkingen.

Bron: Warmtenetten - Expertise Centrum Warmte

Afbeeldingen

Cookie-instellingen