Submenu

Waarom een handreiking aquathermie?

De potentie voor aquathermie is groot! In theorie kan meer dan 50% van de gebouwde omgeving gebruik maken van warmte uit water, ofwel aquathermie.

Hoe start je een een aquathermieproject? Dat is best ingewikkeld. In deze handreiking is alle kennis samengebracht voor iedereen die interesse heeft in aquathermie – van initiatiefnemers tot bevoegd gezag, van waterschappen tot gemeentes en van energieleveranciers tot investeerders. Om deze brede groep van informatie te voorzien bestaat de handreiking uit drie delen:

  • Het deel basis en het deel proces leggen de basis van aquathermie uit. Wat is het en wanneer is het interessant? Hoe ziet het ontwikkelproces eruit? Waar kan ik tegenaan lopen?
  • Het deel thema's gaat in op specifieke thema’s: technisch, financieel, juridisch, organisatorisch en omgevingsspecifiek. De handreiking geeft detailinformatie en handige instrumenten.

Deze handreiking is een product van het Netwerk Aquathermie, STOWA en Warmte uit Water (Rijkswaterstaat, Alliander en de Vereniging van Nederlandse Riviergemeenten). Het gezamenlijk doel was om alle beschikbare kennis en tools over aquathermie voor iedereen toegankelijk te ontsluiten. De handreiking is ook in een PDF-bestand beschikbaar. 

Mis je nog informatie of wil je jouw praktijkervaring delen? Laat het weten via info@aquathermie.nl. Want samen zorgen we dat de handreiking up-to-date blijft!

Alle hoofdstukken:

Dat we moeten verduurzamen staat vast. We zetten grote en kleine stappen om onze CO2-uitstoot te verkleinen en minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. Er is niet één weg om de klimaatdoelen te behalen. Een van de oplossingen om duurzaam te verwarmen en te koelen is aquathermie.

Door heel het land onderzoeken we de mogelijkheden van aquathermie. Soms is deze techniek een goede keuze, soms is een andere bron of een combinatie van warmtebronnen geschikt. In de publicatie Nationaal potentieel van aquathermie staan verschillende vormen van aquathermie beschreven, met hun voor- en nadelen.

In de Transitievisies Warmte beschrijven gemeentes hoe ze wijken aardgasvrij willen maken. Daaruit blijkt dat er verschillende oplossingen zijn om woningen duurzaam te verwarmen, waaronder aquathermie. In diverse wijkplannen en regionale energiestrategieën staan al uitwerkingen hiervan.

Op kleine schaal zijn er al nieuwe warmtebronnen, bijvoorbeeld met aquathermie als bron. De uitdaging voor de toekomst is deze ontwikkeling door te zetten. Dan kan aquathermie een grote rol van betekenis gaan spelen. Dan gaan we geschikte voorzieningen als gemalen, stuwen, het riool en leidingen van rioolwaterzuiveringsinstallaties benutten. Dan groeit de infrastructuur voor vraag en aanbod van warmte en koude.

Handreiking aquathermie

Deze Handreiking aquathermie1 is bestemd voor geïnteresseerden in aquathermie – van initiatiefnemers tot bevoegd gezag, van waterschappen tot gemeentes en van energieleveranciers tot investeerders. Dit is een brede groep die verschillende soorten informatie nodig heeft. Daarom bestaat deze handreiking uit drie delen:

  • Deel A en B leggen de basis van aquathermie uit. Wat is het en waar dient het toe? Hoe ziet het ontwikkelingsproces eruit? Waar kan ik tegenaan lopen?
  • Deel C gaat in op specifieke thema’s: technisch, financieel, juridisch, organisatorisch en omgevingsspecifiek. De handreiking geeft detailinformatie en handige instrumenten.

Een succesvol aquathermieproject vraagt om een intensieve samenwerking tussen verschillende betrokkenen. De partners krijgen nieuwe rollen en andere verantwoordelijkheden, en diverse omgevingspartijen gaan een rol spelen in het proces. Deze Handreiking aquathermie kan niet de antwoorden geven op alle vragen, maar is wel een handvat voor iedereen die aquathermie overweegt en ermee aan de slag wil.

1 Voor sommige onderdelen en tekstpassages hebben we gebruikgemaakt van STOWA-publicaties, de website van WarmingUP en deze website. Vanwege de leesbaarheid en overzichtelijkheid verwijzen we daar niet altijd naar.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.