Submenu

Thermische energie uit drinkwater (TED)

De derde vorm van aquathermie is Thermische Energie uit Drinkwater (TED). De thermische energie kunnen we uit ruw (onbehandeld) of rein (behandeld) drinkwater halen.

Een warmtewisselaar aan een drink- of ruwwaterleiding onttrekt de thermische energie. TED-systemen leveren ’s zomers warmte (8-25 ⁰C) en/of ’s winters koude (2-15 ⁰C). Daarom is er vaak een combinatie met een WKO voor seizoensopslag¹.

Het voordeel van drinkwater is dat het erg schoon is. Filtering is niet of nauwelijks nodig om er thermische energie uit te halen. Bij oppervlaktewater en afvalwater is dit wel het geval. Aan de andere kant gelden er hoge kwaliteitseisen voor drinkwater. Het winnen van thermische energie uit drinkwater mag nooit de waterkwaliteit en leveringszekerheid in gevaar brengen. Dit maakt het verkrijgen van een vergunning soms lastig.

Er zijn er al diverse installaties operationeel. Veilige toepassing van TED is dus mogelijk. Kijk voor de mogelijkheden naar de aquathermieviewer. WarmingUp heeft een ontwerphandleiding opgesteld. Neem voor meer informatie contact op met het drinkwaterbedrijf.

Bron: Q&A Aquathermie en TED – KWR (2022)

Bron Figuur: Mall of the Netherlands – Dunea (2020)

Afbeeldingen

Cookie-instellingen