Submenu

Verdere afwegingen: wanneer is aquathermie interessant?

Samen met andere betrokkenen bepaalt de gemeente wat per wijk de meest geschikte en betaalbare oplossing is voor de warmtetransitie Dit legt zij vast in de Transitievisie Warmte. Hierna geven we een aantal overwegingen.

Naast aquathermie kan ook restwarmte of geothermie interessant zijn. Een duurzame warmtevoorziening kiezen kost tijd en moet zorgvuldig gebeuren door lokale overheden, bedrijven en bewoners samen.

Nieuwbouw

Sinds 2018 geldt er geen gasaansluitplicht meer voor nieuwbouw. Nieuwe wijken krijgen sindsdien geen aansluiting op het aardgasnetwerk. Nieuwbouwprojecten zijn kansrijk voor aquathermie. Nieuwe woningen hebben namelijk goede isolatie en zijn daardoor geschikt voor een lage temperatuur warmte uit een warmtenet. Ook is de aanleg van infrastructuur makkelijker dan in de gebouwde omgeving. Van participatie is nauwelijks sprake, omdat de woningen nog niet worden bewoond. Nieuwbouwwijken met TEO, TEA en TED als bron kunnen een goed startpunt zijn voor nog meer warmtenetten in de gebouwde omgeving.

Informatie

De Beslisboom voor aquathermie en de achterliggende documentatie van STOWA (Configuraties voor aquathermie – de afwegingen boven water, 2020) helpen om vast te stellen hoe kansrijk aquathermie is en hoe het systeem eruit kan zien.

Figuur: beslisboom aquathermie

Figuur beslisboom aquathermie
Vergroot figuur: beslisboom aquathermie

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen