Submenu

Afwegingen aan de aanbodkant van aquathermie (bron)

Of aquathermie een goede keuze is, is afhankelijk van de beschikbare warmtebronnen in het gebied. Sluit de bron (aanbod) aan bij de behoefte? De antwoorden op de vragen hieronder helpen om dat vast te stellen.

Is er een aquathermiebron in de buurt?

Als de bron dichtbij is, zijn de kosten lager en is er minder energieverlies tijdens het transport. Dit is gunstig voor de haalbaarheid en de duurzaamheid van het systeem. Voor een klein aquathermieproject is de maximale tussenafstand een paar honderd meter. Voor een groot project is deze enkele kilometers. Dit is afhankelijk van de lokale omstandigheden, de capaciteit van de bron en de stroomsterkte van het water, uitgedrukt in het aantal kubieke meters per tijdseenheid (debiet).

Wat is de potentie van een aquathermiebron?

Een bron moet meer warmte kunnen leveren dan de omgeving nodig heeft. De Aquathermieviewer geeft een indicatie van de hoeveelheid warmte in een meer, rivier, rioolwaterzuivering of rioolleiding. In deel B van deze handreiking staat hierover meer informatie.

Past aquathermie in de openbare ruimte?

Een aquathermiesysteem en een warmtenetwerk nemen ruimte in beslag. Het is belangrijk om rekening te houden met andere functies van de openbare ruimte en de ondergrondse kabels en leidingen. Denk ook aan de vergunningen die nodig zijn om dijken en wegen te doorkruisen. De kosten kunnen hierdoor stijgen.

Welke koppelkansen zijn er met andere gebiedsopgaven?

Als de riolering aan vervanging toe is, kan het interessant zijn nieuwe rioolbuizen met een warmtewisselaar voor riothermie te plaatsen. De aanleg van een warmtenet en een rioolvervanging kunnen tegelijk gebeuren. De straat gaat hierdoor maar één keer open en dat zorgt voor minder overlast in een buurt.

Bron: Configuraties aquathermie - STOWA (2020)

Afbeeldingen

Cookie-instellingen