Submenu

TED in de praktijk

Mall of the Netherlands – Leidschendam, EVA Lanxmeer - Culemborg en Sanquin – Amsterdam

Mall of the Netherlands – Leidschendam

Een TED-installatie koelt sinds 2020 winkelcentrum ‘Mall of the Netherlands’ in Leidschendam. Het winkelcentrum heeft een warmteoverschot. De ruwwaterleiding van Dunea tussen de rivieren Maas en Lek en de duinen zorgt voor extra koude. Het water in deze leiding is in de winter zo koud dat het via een warmtewisselaar water uit de warmteopslag kan koelen. Dit levert geen nadeel op voor de drinkwaterproductie. De koude wordt opgeslagen in de grond en gebruikt voor koudelevering in de zomer.

Foto winkelcentrum Mall of the Netherlands Leidschendam

Bron: Mall of the Netherlands | Dunea Duin & Water

EVA Lanxmeer - Culemborg

Warmte uit de drinkwaterleidingen van Vitens verwarmt 220 woningen en zeven bedrijven in Culemborg. In 2009 nam Thermo Bello het warmtesysteem van Vitens over. Thermo Bello is een coöperatief warmtebedrijf dat warmteproducent, netbeheerder en leverancier is. Het levert warmte van 20-50 °C voor de verwarming van gebouwen. Twee gasketels vormen een reservesysteem (back-up). TED zorgt hiermee voor 85% van de warmte en de overige 15% wordt bijgestookt met aardgas. Eindgebruikers zorgen zelf voor tapwater.

Bron: TED EVA-Lanxmeer Culemborg - Netwerk Aquathermie

Foto woningen Culemborg

Sanquin – Amsterdam

Bloedbank Sanquin in Amsterdam heeft een grote koudevraag om bloed en medicijnen te koelen. Dit gebeurde eerst met koelmachines. Sinds 2017 krijgt Sanquin koude uit drinkwaterleidingen. Waternet stelt deze leidingen ter beschikking voor koudelevering in de winter. De koude wordt dan opgeslagen in een warmte- en koudeopslag (WKO). In de zomer zorgt de koude uit de WKO voor farmaceutische productieprocessen. Dankzij dit aquathermiesysteem bespaarde Sanquin de eerste jaren ongeveer 20.000 GJ per jaar. Dit is vergelijkbaar met het jaarlijkse energieverbruik van 1.800 huishoudens. Deze opbrengst zal gaan verdubbelen.

Bron: TED Sanquin Amsterdam - Netwerk Aquathermie & Bloedbank heeft primeur met energie uit koud drinkwater | Trouw

Bron: Leren van praktijkervaringen aquathermie – STOWA & WarmingUp (2020), P.66 & 69

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen